Рогоносец - невинен и нещастен, но включен

Най-лошото чувство е да знаеш, че не удовлетворяваш жена си. Но наистина ли я боли да я видиш прецакана, но друг горещ човек? Мабе, искаш ли да се присъединиш към тях?

Ads